Ćwiczenia


Ćwiczenia dla studentów specjalności nauczycielskiej w wymiarze 30 godzin. Szczegółowe informacje, w tym warunki zaliczenia na ocenę, znajdują się na stronie USOS.

W roku akademickim 2018/19 ćwiczenia z literatury dziecięcej i młodzieżowej odbywają się w drugim semestrze.