Kierunki Badań

Główne kierunki badań Ośrodka związane są zarówno z historią literatury dziecięcej jak i ze współczesną literaturą dziecięcą i młodzieżową. Podejmowane są również badania nad baśnią i jej związkami z literaturą a także nad tematem dziecka i dzieciństwa w kulturze. W kręgu zainteresowań Ośrodka znajdują się zagadnienia edytorskie, dzieje książki dziecięcej, w tym zwłaszcza zagadnienia ilustracji książkowej i współczesna sytuacja książki wobec zjawisk kultury XXI wieku.