O Nas

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Polonistyki UJ, która została powołana zarządzeniem Rektora UJ z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Do zadań Ośrodka należy między innymi:

1) inicjowanie i organizowanie prac badawczych związanych z literaturą dziecięcą i młodzieżową;

2) inicjowanie różnych form współpracy badawczej z innymi jednostkami Uniwersytetu, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi;

3) działalność dydaktyczna w postaci zajęć prowadzonych w ramach programu studiów na Wydziale Polonistyki UJ, jak również organizowanie warsztatów czy kursów, oferowanych wszystkim studentom Uniwersytetu oraz absolwentom szkół wyższych i innym grupom zawodowym;

4) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach naukowych,

5) propagowanie wiedzy na temat literatury dziecięcej i młodzieżowej, promowanie czytelnictwa dzieci i młodzieży;