II Edycjia Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce

Wakacje nie stanowiły przerwy w działalności Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Podczas drugiej edycji  Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej  w Rabce, który odbył się w dniach 9–12 lipca 2015 r., Wydział Polonistyki UJ i Ośrodek reprezentowali: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, dr Tomasz Majkowski i mgr Marta Woszczak.

Marta Woszczak, doktorantka naszego Wydziału przygotowała godzinną prezentację poświęconą książkom interaktywnym, która odbyła się 9 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w kinie Śnieżka. Choć zajęcia były kierowane przede wszystkim do dzieci, do kina licznie przybyli także dorośli i młodzież. Wszyscy z żywym zainteresowaniem oglądali książki i filmy. W przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia pomogły studentki edytorstwa WP UJ.

Z kolei w piątek 10 lipca 2015 r. odbyła się część konferencyjna dla dorosłych – badaczy, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych literaturą i kulturą dla dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim były baśniowe zwierzęta, stwory i potwory. Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel prezentacją pt. „Współczesne oblicza baśni" i skupiła się w niej na najnowszych zjawiskach oraz przemianach jakim uległy wątki baśniowe. Następnie związany z Ośrodkiem dr Tomasz Majkowski zaprezentował „Dziwne stwory w literaturze dla dzieci". Badacz nakreślił genealogię wybranych potworów w kulturze i literaturze oraz omówił wybrane typy stworów i niezwykłych zwierząt i ich funkcje w utworach dla dzieci. W dalszej części spotkania dla dorosłych poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego Jarosław Mikołajewski w intersujący sposób opowiedział o swoich doświadczeniach z przekładem baśni, zaś tłumacz Piotr Krasnowolski zaprezentował rozważania o potworach w kulturze współczesnej pod tajemniczym i długim tytułem: „Sława i historia stworów magicznych. Od mroków duszy, przez bestseller książkowy po filmowy przebój box office'u".

Tego dnia Joanna Olech mówiąc o znaczeniu ilustracji w książkach dla dzieci, starała się udowodnić, że w tym wypadku 1+1 nie równa się 2. Pisarka i graficzka przeprowadziła także interesującą rozmowę i wymianę myśli z Józefem Wilkoniem. Następnie o ilustrowaniu książek dla dzieci Jarosław Mikołajewski pięknie rozmawiał z Roberto Innocentim.

Program dla dorosłych zamknęło spotkanie, w ramach którego organizatorka festiwalu, Iwona Haberny zadała Judith Robinson –koordynatorce Festiwalu Literatury dla Dzieci w Bath w Wielkiej Brytanii i Kristinie Wåhlin – koordynatorce Festiwalu Literatury dla Dzieci w Lundt w Szwecji pytanie: Czy dzieciom potrzebne są festiwale literackie?