Warsztaty

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 działalność dydaktyczna Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej poszerzyła się. Doktorantka współpracująca z Ośrodkiem, mgr Marta Woszczak prowadzi warsztaty dedykowane studentom edytorstwa pod tytułem Przemiany książki dziecięcej

Plaka t>>