Wykład

W roku akademickim 2017/18 (drugi semestr): warsztaty dla studentów komparatystyki w wymiarze 30 godzin zatytułowane Literatura porównawcza: Światowa literatura dziecięca. Prowadzenie prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Literatura dziecięca i młodzieżowa - prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

W roku akademickim 2018/19 wykład w wymiarze 30 godzin odbywa się w drugim semestrze we czwartki o godzinie 13.15 w budynku przy ul. Ingardena.