dr Alicja Fidowicz

(ur. 1990) w 2014 roku ukończyła filologię polską na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie obroniła pracę magisterską pt. Nie tylko Tajemniczy ogród. Narracje o niepełnosprawności – propozycje lekturowe. W 2017 obroną pracy pt. Wiejskie dzieciństwo w Ikonie z koniem Branka Ćopicia i Przebudzeniach Tadeusza Nowaka ukończyła filologię serbską na Wydziale Filologicznym UJ.  Do jej zainteresowań zaliczają się m.in. literatura dla dzieci i młodzieży, studia nad niepełnosprawnością (disability studies) i literatura słoweńska. W 2017 roku wzięła udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowiańskie światy wyobraźni”.

Dnia 30 września 2019 roku obroniła rozprawę doktorską pt. "Niepełnosprawni bohaterowie polskiej literatury dla dzieci i młodzieży XX i XXI wieku" pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel. Aktualnie pracuje w ramach projektu "Recepcja tematu niepełnosprawności w literaturze dziecięcej wśród uczniów polskich szkół podstawowych" (grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Współpracuje także z Chorwacką Akademią Nauk i Sztuk (HAZU), badając korespondencję  Zdenki Marković z przedstawicielami polskiej kultury i nauki. Ponadto nawiązała współpracę z Uniwersytetem Lublańskim oraz Słoweńską Akademią Nauk i Sztuk.

Wybrane publikacje:

  1. Monografia: "Wiejskie dzieciństwo: Branko Ćopić i Tadeusz Nowak" Kraków 2018, Zakład Wydawniczy NOMOS. 
  2. "Słowiańskie światy wyobraźni: baśnie Marii Konopnickiej i Ivany Brlić-Mažuranić", w: "Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej", red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Kotkowska, Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  3. "(Anty)bohaterowie? Niepełnosprawność w wybranych utworach powojennej prozy serbskiej", w: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura"  10(1)/2018, str. 137-147. 
  4. "Słowiańskie światy wyobraźni" red. M. Dyras, A. Fidowicz, M. Gruda, Kraków 2018, Wydawnictwo "scriptum". 
  5. "Słowiańskie światy wyobraźni: granice tolerancji" red. M. Dyras, A. Fidowicz, M. Gruda, Kraków 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  6. Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej, w: „Przegląd Pedagogiczny” nr 2/2015.
  7. Kontakty polsko-słoweńskie na gruncie literatury czwartej, w: „Czy/tam/czy/tu” nr 1-2/2016. 
  8. Niepełnosprawność w polskiej literaturze dla dzieci XIX wieku, w: „Wielogłos” nr 4/2016.
  9. Otročja biblija - najstarsza książka dziecięca w Europie?, w: „Guliwer” nr 4/2016.
  10. Niepełnosprawność w najnowszej polskiej prozie dla młodzieży: między ableizmem a idolatrią, w: „Fragile” nr 1/2017.