dr hab. Anna Pekaniec

Adiunktka z habilitacją (2021) w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, historyczka literatury. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ (2010) i podyplomowych studiów wiedza o kulturze i filozofia na Wydziale Filozoficznym UJ (2007). Kierowniczka Pracowni Badań Biografii i Autobiografii. Członkini i jurorka Krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Od roku 2014 współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, od 2016 roku jest członkinią redakcji pisma „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (red. nacz. prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel) i jest wiceprezeską Krakowskiej Fundacji Literatury. Autorka kilkudziesięciu tekstów naukowych opublikowanych w tomach zbiorowych, punktowanych czasopismach m. in w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”, „Autobiografii. Literaturze. Kulturze. Mediach”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” oraz szeregu recenzji. Zainteresowania naukowe: autobiografie i epistolografia (teoria i historia, akcent na literaturę dokumentu osobistego kobiet), narracyjne teorie narracyjnych tożsamości, literatura polska od XIX do XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem literatury tworzonej przez kobiety), feministyczna krytyka literacka oraz refleksja metakrytyczna. Prowadzone przez nią zajęcia skoncentrowane wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym autobiografizmem (opcje, seminaria licencjackie i magisterskie), jak również z historią literatury kobiet (beletrystyką i niefikcjonalną – zajęcia autorskie). Ponadto prowadzi warsztaty krytyczne oraz ćwiczenia z literatury polskiej po roku 1989.

Monografie naukowe:

Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013. (poszerzona wersja rozprawy doktorskiej) (stron 400)

Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020. (stron 450)

Wszystkie publikacje