Dr hab. Witold Bobiński

Pełniący obowiązki Kierownika Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, pracownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Wieloletni nauczyciel,  autor kilku serii podręczników języka polskiego dla wszystkich typów szkół (Świat w słowach i obrazach, Barwy epok, Lustra świata) oraz kilku podręczników historii (np. Historia ludzi) i książek pomocniczych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (np. Polska trzech Bolesławów, Powrót korony Piastów, Drugi oddech polonisty, Idę do kina). Był ekspertem MEN w pracach nad podstawą programową języka polskiego, wprowadzoną w 2009 roku. Wieloletni współpracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, wykładowca w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Opracował autorską, okołofilmową strategię kształcenia polonistycznego (Teksty w lustrze ekranu, Kraków 2011), ostatnio opublikował rozprawę poświęconą dydaktycznym sposobom kształtowania kompetencji widza filmowego (Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków 2016). Na Wydziale Polonistyki prowadzi kurs poświęcony analizie i interpretacji dzieła filmowego w kontekście edukacyjnym.  Miłośnik Europy południowej ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, admirator dobrego wina jako nieodłącznego składnika kultury biesiadowania.