Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym. Zajmuje się badaniami literatury Młodej Polski, zwłaszcza poezji młodopolskiej, przemianami poezji współczesnej, zagadnieniem baśni w literaturze, badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem w literaturze i kulturze, literaturą dla dzieci i młodzieży, poezją Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana, twórczością Brunona Schulza, poezją Adama Zagajewskiego. Autorka pięciu książek autorskich, licznych publikacji naukowych w książkach zbiorowych i czasopismach takich jak „Teksty Drugie", „Pamiętnik Literacki", „Ruch Literacki" i inne, recenzji naukowych i szkiców literackich. Jest redaktorem naukowym serii Żywioły wyobraźni (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk i Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie, Krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wypromowała 4 doktorów, ponad 120 magistrów i około 50 licencjatów. Pod jej kierunkiem powstają kolejne prace doktorskie i magisterskie. Na Wydziale Polonistyki organizowała i współorganizowała szereg konferencji naukowych, w tym konferencje doktorantów z cyklu Wyobraźnia i inne żywioły.

Przebieg kariery naukowej:1995 – doktorat: Baśń w literaturze Młodej Polski (promotor: prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska

2004 – tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa przyznany przez Wydział Filologiczny UJ

2007 – profesor nadzwyczajny UJ na Wydziale Polonistyki

2011 – tytuł profesora nauk humanistycznych

Promocje doktoratów:

1.      dr Aleksandra Kijak: Proza Wacława Sieroszewskiego wobec doświadczenia inności kulturowej (2009)

2.      dr Aneta Piech-Klikowicz: Relacje Ja – Ty w twórczości Ewy Lipskiej (2011)

3.      dr Anna Zientała, : Drobne rzeczy, małe przedmioty w poezji polskiej lat 1890-1939 (2012)

Wybrane publikacje

Książki:

1. Baśń w literaturze Młodej Polski, TAiWPN "Universitas" Kraków 1996, s. 270.

2. Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. TAiWPN "Universitas" Kraków 2003, s. 383.

3. Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, TAiWPN „Universitas" Seria „Krytyka XX wieku", Kraków 2005, s. 252.

4. Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, TAiWPN „Universitas" Seria „Modernizm w Polsce" Kraków 2009, s. 470.

5. Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Żywioły wyobraźni", Kraków 2013, s. 253.

Prace edytorskie:

1. Józef Jedlicz, Utwory wybrane, Kraków 1998, opracowała Anna Czabanowska-Wróbel, Wydawnictwo Literackie Kraków 1998. Wstęp: Na liściu pisać muszę... O poezji Józefa Jedlicza, s. 5-54. Komentarz edytorski, s. 361-416.

2. Stanisław Miłaszewski Poezje, Wstęp, wybór i opracowanie tekstu Anna Czabanowska-Wróbel, Biblioteka Poezji Młodej Polski, pod red. Marii Podrazy Kwiatkowskiej i Jerzego Kwiatkowskiego, „Wydawnictwo Literackie" Kraków 2008, ss. 262 + 1 nlb. Tu: [wstęp:] „Nieuchwytny gest myśli to mowa osobna…" O życiu i twórczości Stanisława Miłaszewskiego, s. 5-52. Komentarz edytorski, s. 219-254.

Książki redagowane:

Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 620.

Książki współredagowane:

1. Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod redakcją A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka Kraków 2003, ss. 357.

2. Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, ss. 518.

3. Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Księgarnia Akademicka Kraków 2004, ss. 180.

4. Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka Kraków 2005, ss. 545.

5. Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel i Iwony Misiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 223.

6. Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Doroty Jarząbek i Danuty Saul, „Księgarnia Akademicka", Kraków 2008, ss. 347.

7. Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia '68, pod red Anny Czabanowskiej-Wróbel i Iwony Misiak, WUJ, Kraków 2009, ss. 208.