mgr Magdalena Kuczaba-Flisak

doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Pod opieką prof. Tomasza Bilczewskiego przygotowuje rozprawę poświęconą sensualności literatury dziecięcej. Do jej zainteresowań naukowych należy literatura dziecięca i jej konteksty, a także zagadnienia poświęcone nauczaniu literatury dziecięcej na poziomie akademickim – publikuje artykuły związane z tymi dziedzinami. Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych konferencjach literaturoznawczych, a także ukończyła kilka międzynarodowych szkół letnich, m.in. Antwerp Children’s Literature Summer School (Belgia), Trinity Children’s Literature Summer School (Irlandia), Vancouver International Summer School in Children’s Literature (Kanada). Prowadzi zajęcia z literatury dziecięcej i młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UJ oraz Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Brała udział w konkursach poświęconych dydaktyce akademickiej (I miejsce podczas ogólnopolskiej sesji Famelab KRE). Jest członkinią IRSCL, ChLA, MSSP oraz Polskiej Sekcji IBBY. Uczestniczyła w IRSCL Mentoring Programme. Brała udział w dwóch projektach NPRH. Jest członkiem redakcji czasopisma „Czy/tam/czy/tu”. Współorganizuje otwarte zebrania OBLDiM.

Kontakt: mj.kuczaba-flisak@doctoral.uj.edu.pl