mgr Dorota Pielorz

absolwentka polonistyki-komparatystyki, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie pod opieką prof. Piotra Oczki przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą serii powieści młodzieżowych z okresu PRL „Portrety”. Interesuje się szeroko pojętą literaturą dziecięcą oraz młodzieżową, zarówno polską, jak i zagraniczną. W tym kontekście do obszaru jej zainteresowań naukowych należy również problematyka przekładu, zaś szczególne miejsce w badaniach zajmuje twórczość Lucy Maud Montgomery – zajmowała się analizą tłumaczeń Anne of Green Gables, a także przemian polskiej recepcji pisarstwa tej autorki. Brała udział w polskich i międzynarodowych konferencjach literaturoznawczych oraz przekładoznawczych. Publikuje artykuły związane z tymi dziedzinami. Jako korektorka oraz redaktorka pracuje w Wydawnictwie UJ i w redakcji czasopisma „Czy/Tam/Czy/Tu”.

Kontakt: powiesnik.dorota@gmail.com