mgr Marta Kotkowska

Marta Kotkowska, magister filologii polskiej, specjalność edytorstwo, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel. W pracy magisterskiej pod tytułem W świecie „Drobiazgów" Marii Julii Zaleskiej. Analiza filologiczna i wybór bajek z końca XIX wieku podjęła się opracowania i zilustrowania własnego wyboru krótkich powiastek dla dzieci autorstwa niesłusznie zapomnianej pisarki z końca XIX wieku. Na studiach doktoranckich skupia się na 
przemianach książki i literatury dziecięcej na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem utworów bogato ilustrowanych, picturebooków, ebooków i aplikacji. Jej zainteresowania badawcze obejmują: historię i przemiany książki, książkę i literaturę dziecięcą, sztukę ilustracji, książkę obrazkową, edytorstwo, typografię i grafikę książki, doświadczenia czytelnicze w erze nowych mediów, publikacje elektroniczne, zagadnienia wydawnicze i bibliotekoznawcze, preferencje czytelnicze dzieci 
i dorosłych, problematykę percepcji wzrokowej i alfabetyzacji wizualnej, a także wtórnej oralności nowych mediów. Na co dzień pracuje z książką jako korektor, redaktor, grafik i operator DTP w firmie Przygotowalnia.

Kontakt: marta.woszczak@uj.edu.pl

www.przygotowalniaDTP.pl