mgr Urszula Wielgosz

- doktorantka i absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W l. 2008-2011 odbywała studia I stopnia na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku filologia polska (spec. nauczycielska), które ukończyła obroną pracy licencjackiej pt. Napoleon Bonaparte w polskiej poezji początku XIX wieku napisanej pod kierunkiem dra hab. Romana Dąbrowskiego. W l. 2011-2013 kontynuowała naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, podejmując studia II stopnia na dwóch kierunkach: filologii polskiej (spec. komparatystyka) oraz kulturoznawstwie (spec. zarządzanie kulturą). Pierwszy z nich zaowocował pracą magisterską pt. Motywy i postacie magiczne w baśniach o młodzieńcu przemienionym w posąg. Realizacje Itala Calvina, Giambattisty Basilego, Carla Gozziego i braci Grimm napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel, a także artykułem naukowym pt. Postacie zwierzęce a klątwa w Kruku Giambattisty Basilego i Kruku Carla Gozziego opublikowanym w magazynie antropologiczno-społeczno-kulturowym „Maska" (nr 22, Kraków 2014). Kulturoznawstwo ukończyła obroną pracy magisterskiej pt. „Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce…", czyli o micie i bohaterze mitycznym w kulturze współczesnej napisanej pod kierunkiem dra hab. Cezarego Woźniaka.

Od października 2013 r. realizuje studia III stopnia na Wydziale Polonistyki UJ i pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel przygotowuje rozprawę poświęconą baśni w literaturze współczesnej.

Interesuje się literaturą dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza książkami o książkach, oraz zagadnieniami związanymi z baśnią i mitem: ich wzajemnymi związkami, sposobami funkcjonowania w różnych miejscach i czasach, przekształceniami i ponownymi odczytaniami.