Rada Konsultacyjna Ośrodka

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej:

dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki, Katedra Krytyki WP UJ, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa

Członkowie Rady Konsultacyjnej: