prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

 

Literaturoznawca i dydaktyk literatury; profesor nadzwyczajny w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej.

   Kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu dydaktyki literatury, edukacji teatralnej i Content and Language Integrated Learning. Pracowała jako polonistka w szkole podstawowej i w liceum. Uczyła języka polskiego cudzoziemców w Polsce i na Węgrzech. Wykładała literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda  Eötvösa w Budapeszcie (1997-2000).

        Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoL PAN (2012-2015; 2016-2019). Członek Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Członek Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi” (od 2014). Członek redakcji czasopisma „Polonistyka. Innowacje" (Poznań – Kraków) oraz „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ).

    Inicjatorka i organizatorka konferencji dydaktycznych, w tym: I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie w 2013.

          

Kierownik projektów badawczych:

 

międzynarodowego edukacyjnego programu badawczego Comenius+ „European CLIL In Development A Primary Phase Consortium" (2008-2010);

projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej WP UJ  „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform" (2004-2010; 2010-2015; 2016-);

ogólnopolskiego projektu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Część III obejmująca region III - województwa: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie" na zlecenie IBE (2012-2014);

programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności" (2014-2015)

       

 Autorka ponad 100 artykułów naukowych poświęconych dydaktyce literatury oraz książek:

1. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, wyd. Universitas, Kraków 1997.

2. Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia, wyd. Znak, Kraków 1999.

3. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009.

4. W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje,  wyd. Universitas, Kraków 2016.

Współautorka cyklu podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej: Barwy epok i Lustra świata.

        

Redaktor naukowy serii wydawniczej „Edukacja Nauczycielska Polonisty".

 

Redaktor naukowy tomów:  

 

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty; 2004

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury; 2004

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, 2005

Szkolne spotkania z literaturą; 2007

Wartościowanie w edukacji polonistycznej; 2008

W trosce o dobrą edukację; 2009

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności; 2010

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości; 2011

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury; 2012

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej; 2012

Edukacja polonistyczna wobec Innego; 2014

Szkolna polonistyka zanurzona w języku; 2014

Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T1-3; 2014

Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym 2015

Twórcze praktyki polonistyczne 2015

Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego 2017

 

Wypromowane doktorantki:

 

dr Ewelina Strawa

dr Agnieszka Kania

dr Agnieszka Kulig

 

Opieka promotorska nad doktorantkami:

 

mgr Elżbieta Piątek

mgr Karolina Kwak

mgr Iwona Kołodziejek

mgr Agnieszka Handzel

mgr Martyna Jelonek

 

 

Publikacje;  Projekty