Piotr Oczko

prof. dr hab., ur. w 1973 roku w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię angielską (praca magisterska pt. The Representations of Faust in English Romantic Literature, 1997) oraz filologię polską (praca magisterska pt. „Szachy" Jana Kochanowskiego. Między historią literatury a historią gry, 2000). 

Stopień doktora uzyskał w 2002 roku na podstawie rozprawy „Czyż był ktoś kiedyś tak jak ja nieszczęsny?" „Lucyfer" Joosta van den Vondla na tle historyczno-porównawczym, a stopień doktora habilitowanego w 2014 roku na podstawie książki Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji. Tytuł profesora otrzymał w 2021 roku. Prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii; w roku 2006 wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie literaturę i kulturę krajów niderlandzkojęzycznych, dawną literaturę polską, angielską i niemiecką, dramat średniowieczny, Nowy Historycyzm, kwestie zła w kulturze, tożsamości i stereotypy narodowe, LGBT studies, a przede wszystkim historię sztuki (siedemnastowieczne holenderskie malarstwo rodzajowe, emblematykę, rzemiosło artystyczne XVII-XIX wieku, historię ceramiki europejskiej – zwłaszcza holenderskie flizy i „delfty").

 

Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych oraz 12 książek: 

 1. Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii (2021);
 2. Miniaturowe światy. Historia domków dla lalek (2021);
 3. Bezem en kruis. De Hollandse schoonmaakcultuur of de geschiedenis van een obsessie (2020);
 4. Holandia. Książka do pisania (2019); 
 5. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, t. I: Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój (razem z Janem Pluisem, 2018);
 6. Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, t. II: Mody i wnętrza (2018); 
 7. Gabinet Farfurowy w Pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne (razem z Janem Pluisem, 2013); 
 8. Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji (2013); 
 9. Homoseksualność staropolska (razem z Tomaszem Nastulczykiem, 2012); 
 10. Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po romantyzm(2010);
 11. W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej (2009); 
 12. Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII (2005).

 

Ponadto, redaktor i współautor książek:

 1. Widzę rzeki szerokie… Z dziejów dawnej literatury niderlandzkiej (razem z Jerzym Kochem, 2018);
 2. Widzę rzeki szerokie… Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku (razem z Jerzym Kochem, 2018);
 3. Antoni August Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca/ The Remembrances of a Polish Exile (razem z Jarosławem Ławskim, 2013);
 4. CAMPania – zjawisko campu we współczesnej kulturze (2008);
 5. Słownik Sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole (2001).

 

Tłumacz literatury niderlandzkiej i angielskiej (np. Cudowna historia Maryjki z Nijmegen..., 1998; Joost van den Vondel, Lucyfer, 2002, 2007; Božidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, 2007; Johan Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, 2008; Frank Westerman, Ararat, 2009; Notes amsterdamski, 2016).

 

Członek międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

 

Email: piotrek.oczko@uj.edu.pl