prof. dr Monika Woźniak

ukończyła polonistykę na KUL-u i italianistykę na UJ. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, obecnie jest profesorem języka i literatury polskiej na rzymskim uniwersytecie "La Sapienza". Interesuje się teorią i praktyką przekładu literackiego i audiowizualnego, a także literaturą dziecięcą i polsko-włoskimi związkami literackimi. Jest autorką ponad osiemdziesięciu publikacji w czasopismach i tomach zbiorowych. W 2001 roku wydała monografię Przestrzenie fantastyki w twórczości Tommaso Landolfiego, jest także współautorką monografii Przekłady w systemie małych literatur.  O włosko-polskich i polsko włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży (2014) oraz tomów bibliografii przekładów literatury włoskiej na język polski: Od Dantego do Daria Fo (2007) i Od Bocaccia do Eco (2011) .Zajmuje się także działalnością przekładową: tłumaczyła na język polski m.in. utwory Moravii, Fallaci, Eco i Camilleriego, a na język włoski wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W 2005 roku opracowała antologię trzynastowiecznej poezji włoskiej Przed Petrarką.